Om Trafikksikkerhetshallen

Stiftelsen Trafikksikkerhetshallen i Hordaland er et samarbeidsprosjekt mellom trafikkskoler tilsluttet Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Samarbeidsparntere er Fylkets Trafikksikkerhetsråd og Statens Veivesen. Den er organisert som en stiftelse. Hallen kombinerer informasjons- og opplæringstiltak gjennom modeller og stands som publikum kan se, prøve og lære av.

Målsetningen med hallen er å gi informasjon, opplevelser og kunnskap som varer. Vi ønsker å rette fokus mot risikoen det medfører å ferdes i trafikken.

Hvem kan benytte hallen?

Barnehager

Skolebarn 1. - 7. klasse
Skolebarn 8. - 10. klasse
Trafikkskoleelever 15 - 18 år ++
Næringsliv --> kurs for bedrifter, HMS, ECO-driving
Eldre i trafikken

Kurs tilpasset dine behov

 

Barnas trafikksenter

Førstehjelp ved trafikkulykke

Kurs i ulike førerkortklasser

Økonomisk/miljøvennlig kjøring

Oppfriskningskurs

Ulykker til ettertanke

Utleie til arrangementer/events

Hva inneholder hallen

 

Alkohol og ulykker
Sikring av last
Barnesikring
Dekkutrustning
Kollisjonsvekt
MC og moped
Når sekundene teller
Demonstrasjonshode
Sikt
Dødsulykke
Kollisjonstest
Airbag
Førstehjelp
Veltepetter
Vekltebjøn
Bråstopp