top of page

Om Trafikksikkerhetshallen

Stiftelsen Trafikksikkerhetshallen i Hordaland er et samarbeidsprosjekt mellom trafikkskoler tilsluttet Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Samarbeidsparntere er Fylkets Trafikksikkerhetsråd og Statens Veivesen. Den er organisert som en stiftelse. Hallen kombinerer informasjons- og opplæringstiltak gjennom modeller og stands som publikum kan se, prøve og lære av.

Målsetningen med hallen er å gi informasjon, opplevelser og kunnskap som varer. Vi ønsker å rette fokus mot risikoen det medfører å ferdes i trafikken.

Hvem kan benytte hallen?

Barnehager

Skolebarn 1. - 7. klasse
Skolebarn 8. - 10. klasse
Trafikkskoleelever 15 - 18 år ++
Næringsliv --> kurs for bedrifter, HMS, ECO-driving
Eldre i trafikken

Kurs tilpasset dine behov

 

Barnas trafikksenter

Førstehjelp ved trafikkulykke

Kurs i ulike førerkortklasser

Økonomisk/miljøvennlig kjøring

Oppfriskningskurs

Ulykker til ettertanke

Utleie til arrangementer/events

Hva inneholder hallen

 

Alkohol og ulykker
Sikring av last
Barnesikring
Dekkutrustning
Kollisjonsvekt
MC og moped
Når sekundene teller
Demonstrasjonshode
Sikt
Dødsulykke
Kollisjonstest
Airbag
Førstehjelp
Veltepetter
Vekltebjøn
Bråstopp

bottom of page